Facelift

Naše lice je slika našeg života, briga i problema koje nosimo sa sobom i u sebi. Promenom naših uverenja, stavova, tačaka gledišta prema zadacima i obavezama koje svakodnevno treba da rešavamo, pruža nam se mogućnost da sa više lakoće idemo kroz život, a to se ogleda i na našem licu. U kombinaciji sa posebnim, izuzetno prijatnim energetskim tretmanom dobijamo višestruki efekat – Face lift bez skalpela i oslobađanje od ograničavajućih obrazaca. Kako može biti bolje?

Access Energetski face lift je blagotvoran proces posle kojeg lice izgleda mlađe, a posebnost ovog tretmana je što se slični efekti dešavaju i u telu. Ovim se tretmanom pokreću energije koje nas oslobađaju delovanja ograničavajućih misli, osećanja i uverenja o bolestima, starenju, i mnogim drugim temama koje telo čine slabim, umornim, bolnim, deformisanim, a lice izboranim i bez osmeha.