Članak preuzet sa: http://www.bowtech.com

Postoji nekoliko teorija na na kojim principima Bowen tehnika deluje. Jedna teorija sugeriše da Bowen “pokreti“ stimulišu proprioreceptore, senzorna vlakna na završecima perifernog nervnog sistema. Tako se telo podstiče telo da se pokrene i vrati u svoje prirodno stanje zdravlja. Proprioreceptori obezbeđuju pravilan položaj-posturu i pokrete tela, jer su smešteni unutar vezivnog tkiva, mišića i njihovih fascija, tetiva i ligamenata.

Drugi tip receptora, nociceptori, imaju važnu ulogu za efikasnost Bowen tretmana. Nociceptori su veoma osetljivi na štetne stimuluse, koji oštećuju telesna tkiva. Nekada se nazivaju receptori za bol, iako je ovaj termin neprikladan, jer se bol interpretira u višim nivoima mozga. Nociceptori se nalaze u mnogim tkivima, ali ih najviše ima u fascijama, slojevima vezivnog tkiva koji omotavaju, oblažu i čine potporu svim mišićima i organima u telu. Fascije ispunjavaju prostor između svakog mišića i pojedinačnih mišićnih vlakana do mikroskopskog nivoa, pa tako omogućavaju optimalan i zdrav protok tečnosti prema svim mišićima i zglobovima u organizmu.nervous_system

Kada je povređen neki deo tela, npr. prst na nozi, nociceptori šalju signal preko aferentnih nervnih vlakana do talamusa u mozgu brzinom od 70-120 metara/sekundi. Kora velikog mozga prima signale i šalje odgovor nazad do mesta povrede, da se započne proces ozdravljenja kontrakcijom mišića i aktiviranjem upalnih procesa u regionu.

Ukoliko bol dugo traje, fascija ostaje zgrčena da bi zaštitila bolno mesto, uzrokujući disfunkciju ili ograničene pokrete okolnih tkiva. Čak i kada kost ozdravi, mi nastavljamo da hramljemo, jer je fascija i dalje kontrahovana, zadržava isti položaj i ograničava kretanje.

Svaki Bowen pokret pomera fasciju, ali je ne odvaja na silu. Kada se fascijalne adhezije oslobode, ožiljno vezivno tkivo omekšava i opušta se, tako da se smanjuje napon u samoj fasciji. Mišićnoskeletne strukture tada mogu da povećaju svoj obim pokreta, a ujedno u ovako oslobođenom tkivu nervi, krvni sudovi i limfni čvorovi mogu da funkcionišu mnogo bolje.

Istezanjem kolagenih vlakana i promenom oblika vezivnog tkiva, lagani Bowen pokreti podstiču nociceptore u fascijama i vezivnom tkivu da prema kori velikog mozga šalju zdrave impulse. Kora velikog mozga prepoznaje ove informacije i preko eferentnih vlakana, vraća odgovor telu da zaustavi inflamaciju i relaksira mišićna vlakna i vezivno tkivo.

Bowen pokreti pokreću sledeće mehanizme samoizlečenja:

Streč refleks – mnogi pokreti se izvode na pripojima mišića, ili najčešće na trbuhu mišića, gde su smešteni receptori Goldži-jevih ćelija, koji obaveštavaju nervni sistem o napetosti, izduživanju ili skraćenju mišićno-tetivnog tkiva. Ovi receptori se stimulišu tokom pritiska i rolajućeg dela Bowen pokreta. U stanju bola mišića-spazma, mi možemo prekinuti taj začarani krug promenom stimulusa koji dolazi do nervnog sistema.

Proprioreceptori u zglobu – svi Bowen pokreti koji se izvode oko zglobova direktno deluju na zglob, kapsulu i ligamente, koji su bogato inervisani proprioreceptorima. I ovde će stimulus koji prima nervni sistem, podstaći normalizaciju funkcije zgloba, bez korišćenja snažne manipulacije.

Fascija – svaki pokret Bowen tehnike radi se na nivou površinske fascije, gde utiče na odnos između fascija i nerava, mišića i tetiva koji su mobilisani pokretom. Fascija ima važnu ulogu u mišićnoj koordinaciji, položaju tela-posturi i kompletnom strukturnom i funkcionalnom integritetu. Kod povreda, narušava se harmonija, jer će fascija biti kontrahovana, ukočena, uvijena i dehidrirana. Tokom Bowen seanse, vrlo često se vidi da adhezije fascija popuštaju, ožiljno tkivo omekšava, a postura i pokretljivost se poboljšavaju, i sve to bez grubih pokreta ili istezanja.

Rebalans Autonomnog nervnog sistema (ANS) – Najdublje i najvažnije efekte Bowen tehnika postiže na nivou autonomnog nervnog sistema, koji upravlja i mehanizmima samoizlečenja tela.
ANS kontroliše preko 80% funkcija u telu i veoma je osetljiv na spoljašnje uticaje. Većina ljudi danas živi u uslovima konstantnog stresa, preterane stimulacije simpatičkog dela ANS. Izlečenje može da započne kada parasimpatikus preuzme dominaciju nad simpatikusom. Izgleda da Bowen tehnika aktivira ovaj prelazak u dominaciju parasimpatikusa, jer pacijenti tokom seanse veoma često zadremaju ili uđu u stanje duboke relaksacije, a može se čuti i crevna peristaltika. Ovo ukazuje na dominaciju parasimpatičkog nervnog sistema, i oslobađanje od stresa na dubokom nivou. To bi moglo da objasni zašto se sa samo nekoliko Bowen tretmana aktiviraju procesi oporavka i ozdravljenja posle bolesti, trauma ili operacija.

Osetljive tačke – nekoliko Bowen pokreta poklapa se sa lokacijama gde se nalaze jako osetljive tačke. Delovanjem na ova ciljna mesta smiruje se bol, a pokretljivost zglobova i koordinacija mišića će se popravljaju.

Akupunkturne tačke i meridijani – mnogi pokreti pokrivaju akupunkturne tačke, prolazeći kroz više akupunkturnih meridijana istovremeno. Akupunkturisti su uporedili indikacije i efekte Bowen pokreta sa odgovarajućim akupunkturnim tačkama. Oni su ukazali na trenutne promene pulsa tih tačaka kao odgovor na izvedene pokrete. Preklapanje ova dva sistema može da objasni veoma jako energetsko delovanje ove tehnike, kao i njeno delovanje na unutrašnje organe.

Ćelijska memorija – naučnici su pokazali da neki specifični Bowen pokreti aktiviraju memoriju unutar ćelija, dopiru do osnovnog matriksa i podstiču sećanje na dobro raspolozenje i harmoniju.