Reiki 2

Za II stepen Reikija kažu da predstavlja kvantni skok u svesti – on deluje na mentalnom i emocionalnom nivou.

 

Reiki 2

Preporučuje da učenik/praktičar nakon završenog prvog stepena Reikija samostalno radi nekoliko meseci kako bi se energija i stečena znanja
usvojila. Pre no što krenete na II stepen, važno je da u svakodnevni život uključite i pet principa Reikija.

Ipak, najvažniji kriterijum za pohađanje radionice drugog stepena je osećaj da ste spremni za nastavak rada s Reikijem.

 

Obuka predstavlja kombinaciju predavanja, diskusije i iskustva.

 

 • Fokus II stepena Reikija je naučiti simbole isceljivanja i slanje Reikija na daljinu.
 • Ovaj nivo uči učenika kako koristiti Reiki na daljinu…
 • Naša planeta je naš dom i ima potrebu za energijama mira i ljubavi od što je moguće više ljudi. Reiki povezuje sve praktičare širom sveta i povećava energiju namere poslane za isceljenje planete.
 • Reiki obuka II stepena može biti obavljena najranije nakon 2 do 3 meseca posle završetka inicijacije u I stepen. Ova obuka će vam omogućiti da dovršite još jedan nivo usklađenosti, što će tokom rada povećati vaše vibracije i učiniti vas svesnima 3 Reiki simbola.
 • Ovaj stepen povezuje učenika s Izvorom Više svesti.
 • Učenici će naučiti primeniti ove simbole u praktičnom životu. Nakon toga sledi period čišćenja od 21 dana kako bi se uklonile negativnosti koje se javljaju u vama.
 • Mnogi ostaju na II stepenu jer postižu unutrašnju sreću kroz ovaj nivo. Ljudi koji žele postati majstori mogu nastaviti svoj put dalje kroz III stepen Reikija.

Planeta Zemlja

Pre no što odlučite da idete dalje na III stepen poželjno je da sačekate pola godine ili duže.

Reiki 2 – drugi stepen tradicionalnog Reiki sistema

Uslovi:

 • Završen Reiki I nivo
 • Najmanje 2-3 meseca redovnog praktikovanja Reikija nakon prvog nivoa
 • Saglasnost Učitelja

 

Kao Reiki praktičar, vi ćete naučiti…

 • Kako da usmerite i pojačate Univerzalnu životnu energiju koristeći Reiki
 • Simbole – što možete koristiti za lečenje sebe ili drugih.
 • Da završite pun Reiki tretman za oko 15-30 minuta u poređenju s 90 minuta koje obično treba praktičaru prvogstepena. Sada možete pomoći većem broju ljudi za manje vremena.
 • Da radite udaljeno isceljivanje kroz vreme i prostor. Kroz simbole drugog stepena se povezujete s drugom osobom bilo gde na planeti u prošlosti, sadašnjosti ili u budućnosti.
 • Poznavanje etičkih normi
 • Umeće usmeravanja Životne energije na daljinu
 • Umeće harmonizacije međuljudskih odnosa i situacija
 • Poznavanje tehnika harmonizacije svih oblasti vlastitog života
 • Poznavanje tehnika rada sa životnim i radnim prostorom
 • Poznavanje sistema zaštite i umeće primene istog
 • Poznavanje tehnika za rad na postizanju pozitivnih ciljeva

 

Reiki praktičar će proći kroz čišćenje (detoksikaciju) 21 dan, kao kod prvog stepena – proces u kom se um telo i duh uravnotežuju.

Nakon perioda od 21 dan možete vežbati sa kolegama, ali i davati tretmane drugima. Vreme vežbanja uključuje davanje i primanje kompletnog Reiki tretmana koristeći sve položaje ruku, samoisceljivanje, korišćenje svih simbola II stepena, uključujući isceljivanje na daljinu.

 

Na kraju seminara dobijate:

 • Sertifikat o završenom II stepenu i
 • Elektronski priručnik za II stepen

 

Obuku vodi: Reiki Učitelj Snežana Jovanović-Karan