Reiki principi

Na Reiki principe možemo gledati kao na putokaze…

Učenja koja ovi principi prenose su stara hiljadama godina i imaju svrhu da donesu sreću, zdravlje i blagostanje u život onoga ko ih primenjuje. Usvajanje Reiki principa donosi ravnotežu u život.

Reiki principi kaligrafija

Reiki principi

Reiki principi:

Samo danas:

  • …se neću brinuti
  • …se neću ljutiti
  • …ću raditi pošteno i iskreno
  • …ću biti zahvlan/na za sve
  • …ću biti dobronameran/na i ljubazan/na prema svima

 

”Zašto “danas”? Mi nemamo “juče”, jer je ono otišlo u prošlost, mi nemamo “sutra”, jer još nije stiglo iz budućeg, jedino stvarno što imamo je “danas”. Kada bi svaki čovek u skladu s principima živeo svoj današnji dan kao jedini postojeći – harmonija i ljubav bi vladali svetom.”

Reiki put ka sebi

 

Reiki principi ravnoteža

Ravnoteža

Važno je da shvatite da se ne očekuje da ćete živeti svaki trenutak vašeg života u okviru ovih ideala. Kao ljudi smo svi nesavršeni, i zato svaki princip počinje s „danas“.

Možete bez pritisaka i stresa raditi na svakodnevnom poboljšanju. Ako se danas „okliznete“, uvek možete započeti sutra. Što više radite s principima, to ćete ih više usvajati kao način života.

Da biste bolje upoznali principe Reikija, preporučujem da ih ponavljate bar dva puta dnevno. Možda ćete poželeti da ih napišete i stavite na neko vidljivo mesto gde ćete ih gledati svaki dan. Ukoliko se bavite Reikijem, Reiki principi mogu biti deo vašeg prostora za rad.

 

Reiki principi, danas...

Reiki principi znače različite stvari svakom od nas

Meditacija će vam pomoći da otključate vlastite percepcije. Jednostavno sedite ili lezite u udobnom položaju i zatvorite oči. Ponovite jedan od principa nekoliko puta glasno ili u sebi koristeći ga kao mantru. Postanite svesni onoga što se događa unutar vašeg uma i tela. Možete iskusiti mnogo različitih osećaja, osećanja i misli…

Meditacije možete raditi u grupi gde ćete deliti svoja iskustva. Zapišite sve što se dogodilo tokom meditacije… Zanimljivo je gledati svoje beleške nakon nekog vremena i uočiti promene koje se dešavaju usvajanjem principa. Ponovite meditaciju na svakom principu i uporedite beleške…  ili ako radite u grupi, razgovarajte o promenama koje vam se dešavaju.

 

Photo by Uroš Jovičić

Photo by Uroš Jovičić

Kada počnemo da uvodimo Reiki principe u život, polako se oslobađamo loših navika, rešavamo se starih programa, vraćamo se lagano svom izvornom biću.

Ljudi najčešće žive u prošlosti ili budućnosti, dok im sadašnjost nekako izmiče iz ruku. Reiki i Reiki principi pomažu da se usredsredimo na sadašnjost.

Svaki put kada izgovaramo principe, stvaramo čvrstu i jasnu nameru da živimo svaki dan kako bismo imali uistinu ispunjen život.

 

Briga – Danas ne brinite, danas budite bezbrižni…

Ljutnja – samo danas neću biti ljut/a…

Iskrenost i pošten rad – Reiki principi u praksi

Hvala – zahvalnost, još jedan od Reiki principa…