Metodu Kundalini Reiki, razvio je Ole Gabrielsen iz Danske, majstor meditacije koji se bavi energetskim radom preko dvadeset godina. Sistem se razvja i preobražava, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja, vremenu koje pratimo i koje prati nas.

 

kundalini reiki Ole Gabrielsen

Ole Gabrielsen

Ova metoda je idealna kako za početnike, tako i za skeptike. Ona  je efikasna, jednostavna, i ne zahteva puno vremena kako za učenje tako ni za primenu. Daleko se brže uči od ostalih metoda, i u vrlo kratkom vremenu ostvaruju se vidljivi rezultati.

Ovde je na delu međusobni podržavajući odnos Reikija kao Univerzalne životne energije, i Kundalinija kao evolutivne energije čija je baza Zemlja. Kundalini ojačava Reiki, dok Reiki umiruje Kundalini čineći metodu sigurnom.

Kundalini Reiki je moćna, a jednostavna tehnika isceljivanja, koja se bazira na nameri. Ovo je siguran način za buđenje Kundalini energije. Ovom tehnikom mi u isto vreme otvaramo kanale Univerzalne životne energije i Zemlje.

 

U sistemu Kundalini Reikija postoje tri uskljađivanja (inicijacije)

kundalini reiki pre i posle usklađivanja

Pre i posle usklađivanja

Prvim usklađivanjem događa se otvaranje i čišćenje krunske čakre, srčane čakre, energetskih kanala ruku, čakri ruku i glavnog energetskog kanala koji ide iz korenske prema krunskoj čakri. Ovo je priprema za buđenje Kundalinija u Kundalini Reiki dva stepenu.

Drugi stepen Kundalini Reikija deluje na način da se pojačava učinak prvog Kundalini Reiki usklađivanja. Drugi stepen je vezan za lični razvoj i bazira se na Kundalini Reiki meditaciji, kojom postižemo čišćenje čakri i energetskih kanala.

Usklađivanje trećeg stepena omogućava polazniku ojačavanje prethodnih inicijacija. Sve čakre se otvaraju i osnažuju. Svi kanali su prošireni. Kundalini „vatra“ (kako još zovu Kundalini energiju) dostiže krunsku čakru i rasprskava se iz nje.

 

Kundalini Reiki je jedan od načina isceljivanja, ali i sredstvo ličnog preobražaja.

U toku rada postajemo svesni puta koji vodi ka promenama. Ovo je omogućeno kroz kontakt sa Višim ja, koje nam nudi veći nivo jasnoće i uvida, kako bi pronašli potrebne odgovore.

 

Kundalini Reiki Put ka promenama

Put ka promenama

Kod isceljivana je primećeno da Kundalini Reiki ne deluje na simptome oboljenja (kao i Tradicionalni Usui Reiki), već na sam uzrok čiji su koreni najčešće u emocionalnom. Kundalini Reiki pomaže obolelom da se hrabro sretne i suoči sa bolešću. Suočavanje sa situacijom, često otvara nove vidike i budi želju za životom.

Kundalini Reiki pokreće naše obrasce iz nesvesnog kako bi se pojavili u svesnom. Tada potisnuti strahovi i uverenja mogu isplivati na površinu. Radi se o “čišćenju” koje može doneti blage simptome prehlade ili gripa, glavobolju, promena raspoloženja, vrtoglavicu. Sve ovo traje kratko i nema potrebe za strahom. Kod velikog broja ljudi nema simptoma, što ne znači da tehnika ne “radi”. Promene koje se dešavaju su lagane i suptilne, tako da je tek sa vremenskim odmakom moguće o njima svedočiti.

 

Dalji rad zavisi samo od vas, vaše želje i istrajnosti. Uživajte…