Reiki 1

Smatra se da je Tradicionalni Usui Reiki  (Usui Shiki Ryoho Reiki) prvi i izvorni.

Bez obzira na modelitet Reikija, neophodna je inicijacija (usklađivanje) u Reiki sistem da bi se on primenjivao.

 

Reiki 1

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je 2007. godine svrstalo Reiki u grupu tehnika komplementarne medicine koje se mogu primenjivati uz konvencionalnu medicinu.

Reiki trening se na našoj obuci radi u četiri koraka, u skladu sa znanjem prenesenim linijom majstora Tradicionalnog Usui Reiki Shiki Ryoho sistema.

 

Glavni cilj Reikija je ne samo isceljivanje bolesti, to je razvijanje postojećih prirodnih talenata, ravnoteža duha, zdravlje tela, i kao posledica toga – sreća.

Dr Mikao Usui

 

 • Prvi nivo Reiki treninga je usmeren na samoisceljivanje i pomaganje najbližima, životinjama, biljkama…
 • Reiki će otvoriti vrata vašem potencijalu. Ovo je prvi korak u učenju kako raditi s Univerzalnom životnom energijom. 
 • Naučićete kako „usmeriti“ Univerzalnu energiju da donese celovitost (iscjeljenje) vašem fizičkom, emocionalnom i duhovnom telu.
 • Uslov za pohađanje I stepena Reikija je vaše interesovanje za Reiki. Ovaj način rada na sebi doprinosi poboljšanju psihofizičkog stanja i duhovnog napretka.
 • Trudnice, ljudi koji imaju ugrađen pesmejker ili dijagnozu nekog psihičkog oboljenja ne mogu biti inicirani u Reiki. Ukoliko koristite insulin potrebne su mere opreza.

 

Reiki praktičar će proći kroz čišćenje (detoksikaciju) 21 dan

 

Reiki 1, učite:

 • Istoriju Reikija
 • Energetski sistem
 • Prirodu Reiki energije
 • Etiku
 • Pet principa Reikija
 • Četiri nivoa Reikija
 • Položaje ruku
 • Načine za obavljanje tretmana samoisceljivanja
 • Načine za rad sa ljudima, životinjama, biljkama, vodom…

 

Potrebno je da uradite pet do deset Reiki tretmana pre no što dođete na obuku. Na ovaj način se pripremate za usklađivanje i bolje upoznajete sa Reikijem, kako “funkcioniše” s vašim telom, umom i duhom.

 

Na obuci za I stepen Reikija dobijate:

 • Sertifikat o završenom I stepenu Reikija
 • Elektronski priručnik za I stepen
 • Podršku i po potrebi konsultacije s Učiteljem Reikija

 

Obuku vodi: Reiki Učitelj Snežana Jovanović-Karan