Reiki tehnika se može primenjivati kod beba od momenta njihovog rođenja. Deca Reiki doživljavaju otvoreno, kao deo životnog toka i rado prihvataju tretmane ukoliko su im potrebni

Reiki tehnika
Deca se raduju Reikiju

Reiki tehnika predstavlja uživanje za biljke i životinje

Biljke bujaju od Reiki energije. Životinje obično brže reaguju na Reiki nego ljudi. Nivo stresa kod životinje je daleko manji nego kod čoveka. Životinje imaju manje emocionalnih blokada i nemaju sklonost da sebe sabotiraju, kao čovek.

Posmatranjem divljih i domaćih životinja utvrđeno je da se divlje životinje puno brže oporavljaju od domaćih. Objašnjenje je vrlo jednostavno, domaće životinje, naročito kućni ljubimci osećaju energiju svojih vlasnika prihvataju i njihov strs, tako da im je potrebno duže vremena za oporavak.

Reiki tehnika i životinje
Životinje vole Reiki

Reiki tehnika je komplementarna sa klasičnom medicinom

Reiki umanjuje nivo stresa i jača organizam na fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom planu. Ispitivanjima je utvrdjeno da ljudi za vreme Reiki tretmana ulaze u alfa stanje koje je karakteristično za meditaciju. Posle Reiki terapije pacijenti svedoče da im je telo znatno opuštenije i da se osećaju znatno bolje i snažnije.

Reiki zaista deluje, osnažuje i aktivira odbrambene sisteme organizma, unapređuje zdravlje i pospešuje proces oporavka. Reiki ostvaruje uticaj na svest čoveka, a time podiže nivo odgovornosti osobe za sebe i svoje zdravstveno stanje. To neminovno dovodi do aktivnog učešća pacijenta u procesu lečenja, što dodatno povećava šanse za uspeh i često postaje ključna tačka u ozdravljenju.

Margarita Milenković: “Reiki put ka sebi”

Najbolji rezultati se postižu kada lekar i Reiki terapeut zajedno prate proces bolesti i sarađuju.

Reiki tehnika, podrška
Reiki je podrška

 Reiki tehnika, velika pomoć umirućima i njihovim porodicama

Jedino sigurno u životu je smrt. Za ljude zapadne civilizacije suočavanje sa smrću predstavlja veliku teškoću. Smrt se najčešće poriče, o njoj se ne priča, a gubitak nekoga od najdražih može dovesti do potpunog sloma čitavih porodica. Ljudima na samrti Reiki pruža mogućnost da prihvate smrt i sa njom se suoče. Takvi ljudi najčešće pozavršavaju poslove koje nisu stigli, isceljuju odnose koji su u prošlosti bili problematični i polako u miru spremaju su za odlazak. Reiki pomaže ukućanima da se oproste od umirućeg, da ga “puste”, da mu stave do znanja da je u redu da ide svojim putem, kao što je u redu da i oni osećeju bol. Smrt nije neuspeh, ona je prirodan deo života.

Reiki tehnika, podrška promenama
Reiki nas suočava sa nerealnom slikom o sebi…

Reiki tehnika kao podrška našim promenama

Ponekad Reiki predstavljaju u preterano ružičastom svetlu, kao rešenje svih naših problema. On se ne može posmatrati kao lek za sve. U nekim slučajevima nam otežava život jer postajemo svesni koliko još treba da radimo na sebi. On nam poput ogledala pokazuje naš odraz koji nije uvek onakav kakav priželjkujemo. Ljudsko biće ima mnoge potencijale, a nerealna slika o sebi nas sprečava da priznamo svoje nedostatke i shvatimo da je neophodno da se menjamo.