Termin Kundalini se odnosi na vitalnu silu ili energiju koja spava u svakom čoveku. Predstavljena je kao zmija koja sklupčana leži  i spava u dnu baze kičme (prva čakra Muladhara). Kod najvećeg broja ljudi ona se nikada ne probudi…

 

Kundalini

Kundalini pre buđenja

Šta se dešava kada Kundalini krene na svoj put?

Kada se Kundalini budi, kreće se uzduž energetskog kanala koji prolazi kroz kičmeni stub (i sve čakre) od baze kičme do glave. Na vrhu glave izlazi i stapa se sa energijom univerzuma. Tada se energija spušta nazad u telo, putuje kroz njega i dovodi do pročiščenja telesnih ćelija.

U situacijama kada je put kojim treba da prođe blokiran ona se može zaustaviti posle nekoliko dana. Tada počinje polagano, bolno kretanje u vis, koje razbija blokade i čisti.

Blokade u telu mogu biti razna traumatska iskustva iz prošlosti, negativni stavovi, potisnuti sadržaji, mentalni ožiljci… sve što se suprotstavlja rastu i razvoju bića.

 

Šta se događa kada se Kundalini probudi?

Kundalini se može probuditi spontano (nevoljno) ili upotrebom raznih tehnika.

Spontano:

 • Upotrebom droga
 • Usled duboke žalosti
 • Velikih životnih šokova
 • Napornog fizičkog rada
 • Jakih udaraca po telu ili povreda kičme i glave
 • U toku porođaja
 • Tokom seksualnog odnosa itd.

Tehnike koje su najčešće korišćene za buđenje ove energije su joga i meditacija. Danas postoje i druge tehnike pri čemu je Kundalini Reiki trenutno najbezbednija tehnika za brzo, kontrolisano i potpuno bezopasno buđenje ove energije.

 

Kundalini

Probuđena Kundalini

Koji su simptomi buđenja?

Kada se Kundalini počne buditi, simptomi buđenja su razni, na primer:

 • Spontani trzaji nekih delova tela i grčevi
 • Osećaj pritiska u donjim čakrama
 • Osećaj da vam se nešto penje uz kičmu
 • Drhtanje
 • Iznenadne provale smeha
 • Promene u načinu ishrane i ritmu spavanja
 • Oscilacije u seksualnoj želji
 • Glavobolje i pritisak unutar glave
 • Privremena aritmija i pritisak oko srca
 • Probavne smetnje
 • Ukočenost i bolovi u nogama, rukama, kičmi…
 • Promene raspoloženja i emocionalni ispadi
 • Spontane promene svesti
 • Drugačije shvatanje stvarnosti
 • Mentalna konfuzija i nedostatak koncentracije
 • Osećaj gubitka identiteta (smrt ega)
 • Može se dogoditi da odjednom ne razumete vlastiti jezik (neko vam priča, a vi ga ništa ne razumete)
 • Poteškoće s razumevanjem prilikom čitanja
 • Mistična iskustva (astralna projekcija, lucidni snovi, viđenje aure, intenzivni snovi…)
 • Povećana kreativnost i potreba za izražavanjem kroz muziku, pisanje, slikanje…
 • Pojačanje intuicije i iznenadni uvidi
 • Drugačije shvatanje naizgled ružnih događaja
 • Vidovitost, telepatija itd.

 

Kada se oslobode blokade, Kundalini počinje da teče nezaustavljivo. To dopušta univerzalnoj energiji da se kreće u čistoj, snažnoj formi.

Smatra se da je kundalini oblik  duhovne energije. Njeno podizanje zahteva spremnost čoveka da prihvati odgovornost koja dolazi sa buđanjem.
Fraza „buđenje Kundalini“ u suštini se odnosi na otkriće i „buđenje“ unutrašnjeg znanja.