Čakre su transformatori energije koji naše telo povezuju sa univerzalnom energijom.

 

Čakre,-usklađeno-delovanjeČakre, usklađeno delovanje

 

 Reč „čakra“ je sanskritskog  porekla i znači kolo ili vrtlog.

 

 • Čovek uz pomoć čakri razmenjuje energiju sa okolinom
 • Čakre povezuju telo sa univerzalnom energijom
 • One „upijaju“ univerzalnu energiju, transformišu je i šalju po energetskim kanalima (meridijanima), u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, nervni sistem i krv
 • Ta energija utiče na organe, krvotok, hormone, misli i emocije
 • Čakre se grafički predstavljaju kao kupasti vrtlozi, koji se vrte velikom brzinom i transformišu energiju
 • Boja i vibracija čakri je povezana sa frekvencijom energije koju transformiše
 • Usklađene čakre uz optimalan energetski protok (koji ne sme biti ni prejak ni preslab), dovode do stanja mira, ravnoteže, zdravlja i sreće

 

Čakre, sedam glavnih transformatora energije

U fizičkom i energetskom telu postoje sedam glavnih čakri koji pokrivaju celo fizičko telo, ali i puno manjih po celom telu.

Čakre su locirane duž kičmenog stuba, prate  kretanje Kundalini i prostiru se od korena repne kosti do temena glave. Frekvencija je najniža u korenskoj, a najviša u krunskoj čakri.

Možemo to i slikovito predstaviti.

Zamislite  da se penjete stepenicama u zgradi sa sedam spratova (čakri). Što se više penjete vaši vidici su širi. Energija je najniža na prvom spratu (korenskoj čakri), i pogled vam ne dopire daleko. Kako idete ka sedmom spratu (krunskoj čakri)  energija raste, a vidik je sve fantastičniji.

 

Čakre,-sedam-glavnih-centar

Čakre, sedam glavnih centara

 

Prva čakra je korenska i naziva se i Muladhara. Smeštena je u korenu repne kosti i predstavljena je crvenom bojom.

Druga čakra je sakralna ili Svadhisthana. Nalazi se na oko tri prsta ispod pupka i predstavljena je narandžastom bojom.

Treća čakra je solarna ili Manipura. Nalazi se nešto malo ispod grudne kosti, prestavljena je žutom bojom.

Četvrta čakra je srčana ili Anahata. Nalazi se u nivou srca predstavlja se zelenom ili ružičastom bojom.

Peta čakra je grlena ili Vissudha. Smeštena u nivou vrata i plave je boje.

Šesta čakra ili Ajna je čakra trećeg oka. Smeštena je nešto iznad korena nosa i indigo plave je boje.

Sedma čakra je krunska ili Sahasrara. Nalazi se na temenu glave predatavlja se u ljubičastoj ili beloj boji.

 

 Čakre deluju na stanje duha i zdravlje materijalnog tela

Svaka od sedam čakri napaja važne organe u materijalnom telu. Povezane su sa odgovarajućim žlezdama, a time i organima i spletovima nerava.

 • Korenska čakra (Muladara) i nadbubrežne žlezde
 • Sakralna čakra (Swadistana) i gonade (reproduktivne žlezde)
 • Solarna čakra (Manipura) i pankreas
 • Srčana čakra (Anahata) i timus (grudna žlezda)
 • Grlena čakra (Vishuddha) i tireoidna (štitna žlezda)
 • Treće oko (Ajna) i pituitarna (hipofiza)
 • Krunska čakra (Sahasrara) i pinealna (efipiza)

 

Svaka čakra ima svoju prednju i zadnju stranu, sem korenske i krunske. Prednja strana je povezana sa osećajima, a zadnja sa voljom.

 

 

Čakre-su-vrtloziČakre su vrtlozi

 

Za zdravlje i kvalitet života bitan je nesmetan protok energije.

Kada su čakre blokirane, protok energije je slab što oslabljuje akumulaciju i preradu energije iz okoline. U zavisnosti gde se nalaze i na koje se područje odnose, mogu oslabiti delovanje pojedinih organa, biti glavni uzrok bolesti, promenjenog psihičkog stanja i uticati na životne situacije.

Osoba s preterano otvorenim čakrama u velikoj meri je podložna za uticaje okoline, previše izložena tuđim energetskim strujanjima, što ometa njen razvoj i iscrpljuje je.

 

Muladhara Svadhisthana Manipura Anahata Vishuddha Ajna Sahasrara