Meridijani su putevi kroz koje teče energija u telu. Svaki od ovih puteva je slika energije čakri, a uravnotežavanjem čakri mi dovodimo ceo sistem u ravnotežu.

Ovde možemo povući paralelu sa prirodom.

Ako čakra predstavlja izvor, onda su meridijani korito reke kroz koje treba da protiče sva energija. Bilo kakva neravnoteža u protoku – previše ili premalo tih energija – uzrokuje pojavu bolesti.

 

Meridijani

Prikaz energetskih puteva, meridijana

Meridijani i emocije, kakva je njihova veza?

Šta su emocije?

Vikipedija kaže:

“Emocija je uzbuđenost izazvana situacijom ili stresorom koji je osobi važan. Sastoji se iz tri komponente: fiziološke, izražajne i subjektivne. Fiziološka komponenta priprema organizam za adekvatno reagovanje, izražavanjem se obavlja neverbalna komunikacija, a preko doživljaja spoznajemo u kakvom smo stanju. Emocije imaju adaptivnu i komunikativnu funkciju.”

 

Emocije nisu samo nešto što osećamo i doživljavamo na nematerijalnom nivou. Emocije igraju vrlo važnu ulogu kako u bolesti tako i u zdravlju. Kineska medicina je pre 5.000 godina spoznala da izvesna mentalna i emotivna stanja proizvode fiziološke efekte koji dovode do bolesti.

 

Meridijani tuga

Emocije su povezane sa organoma

Ustanovili su da emocije koje proizvode ushićenost/tuga, ljutnja, briga, preterano razmišljanje i strah/potištenost mogu dovesti do bolesti.

Pet emocija je vezano s pet unutrašnjih organa:

  • Ushićenost/tuga – srce
  • Ljutnja – jetra
  • Briga – pluća
  • Preterano razmišljanje – slezina
  • Strah/potištenost – bubrezi

 

Dva organa koja su posebno osetljiva na emotivne vrtloge su srce i jetra.

 

Kada doživimo neke od ovih emocija naglo i snažno, ili ako se  duže vreme ne možemo otrgnuti od nekih emocija, može doći do poremećaja u normalnom toku energije i telesnih tečnosti.

 

Meridijani odmor

Telu je potreban odmor

Ubrzan način života pritisaka  čoveka, tako da  većina ljudi dan provodi u nekim emocijama, a da toga nije ni svesna. Čovek se često izlaže velikim naporima, a gotovo nikad ili vrlo retko odmara.

Odmor je neophodan da bismo se očistili od emocija, utisaka i misli. Stanja produženog stresa koja su već postala normalna, uzrok su većine bolesti današnjice.

Istraživanja su potvrdila da su različita stresna stanja povezana s većom učestalošću pojedinih bolesti.