Aura je energetsko, elektromagnetno polje oko tela.

Aura-energetsko-polje

Elektromagnetno polje oko tela

Sastoji se od nekoliko slojeva/tela. Sva tela se prožimaju i formiraju polje suptilne energije. Emocionalno telo se proteže preko eteričnog i istovremeno sadrži eterično i fizičko telo.  Svako kasnije telo postoji na finijim frekvencijama u odnosu na okolna tela.

Osnovne funkcije aure:

  • Uslov je za postojanje čoveka kao materijalno-energetskog bića
  • Odražava fizičko zdravlje čoveka
  • Prijem i skladištenje znanja (informacija)
  • Zaštitna funkcija
  • Sredstvo komunikacije
  • Harmonizujuća uloga
  • Paranormalno viđenje

 

Aura-i-čakre

Tela aure

Da vidimo koja je uloga čakri?

Čakre – energetski centri ili transformatori energije, povezuju naše telo sa univerzalnom energijom. Svaka od čakri je povezana sa odgovarajućim organima, žlezdama…

Svaka čakra je povezana i sa jednim od tela/slojeva aure. Prva sa prvim telom, druga sa drugim i tako dalje…

Aura, slojevi-tela

Eterično telo je prvi sloj aure. Predstavlja strukturu finih linija vezanih za fizičko telo i pokazuje nam zdravstveno stanje osobe.

Emocionalno telo je drugi sloj aure, povezan je s osećajima. Stalno se menja i zavisi od trenurnog psihičkog stanja. U ovom sloju se skladište negativne emocije strah, bes, ogorčenost i usamljenost… Energije iz drugog sloja komuniciraju s prvim slojem te tako dospevaju u fizičko telo. Boje ovog sloja variraju od sjajnih i jasnih pa sve do zagasitih, što zavisi od emocionalnog stanja osobe.

Mentalno telo je treći sloj aure. Povezano je s mislima i mentalnim procesom (svešću, idejama, intelektom…). Sadrži strukturu naših ideja-žute je boje. Pokazatelj je mentalnog zdravlja.

 

Aura sedam tela

Barbara En Brennan Ruke koje leče

 

Navedena tri sloja vezana su uz energiju i “preradu” energije koja se odnosi na fizički svet. Gornji slojevi vezani su za “preradu” energije vezano na duhovni svet.

Astralno telo je četvrti sloj aure.  Ovaj sloj predstavlja prozor u našu duhovnu prirodu i ponaša se kao most između fizičkih i duhovnih slojeva. Energetski tretmani obično deluju na astralni nivo, a energija se zatim spušta niz tri sloja do fizičkog tela.

Eterični kalup ili peti sloj sadrži sve forme koje postoje na fizičkom planu u obliku otiska ili kalupa. To je sloj na kojem zvuk stvara materiju.

Nebesko telo je šesti sloj aure. To je emocionalni nivo duhovnog plana. U tom se sloju psihički um kroz molitvu ili meditaciju povezuje s duhovnim umom.

Keterični kalup ili uzročno telo je sedmi sloj aure. To je mentalni nivo duhovnog plana i kada smo povezani s tim slojem imamo osećaj da smo jedno s Bogom, Stvoriteljem, prirodom… Ovo telo štiti sve ostale slojeve, drži ih zajedno i sadrži sve naše znanje i mogućnosti.

 

Aura-emocije

Iz aure možete čitati i emocije

Aura, viđenje, boje…

Neki ljudi vide auru potpuno spontano, drugima je potrebna vežba. Aura se može videti fizičkim očima ili unutrašnjim okom. Kada posmatramo neku auru, zapravo posmatramo šta se dešava sa čovekom, gde je usmerena njegova životna energija (baš kao da posmatrate izraz na licu). Različite boje daju nam razne informacije.

Postoje opšte definicije važnosti boja, ali je važno slušati našu intuiciju kada tumačimo auru pojedinaca.

 

Aura-boje

Boje aure

 

Crvena boja se odnosi na fizičko telo, srce i cirkulaciju. To je boja najgušće vibracije i stvara najviše trenja.

Narandžasta boja se odnosi na reproduktivne organe i emocije. To je boja vitalnosti, snage, dobrog zdravlja i uzbuđenja.

Žuta boja se odnosi na slezinu i životnu energiju. To je boja buđenje, nadahnuća, inteligencije, kreativna, razigrana, optimistična…predstavlja nezavisnost i slobodoljubivost

Zelena boja se odnosi na srce i pluća. Ova boja obično predstavlja promene i rast…

Plava boja  se odnosi na grlo i štitnu žlezdu. To je boja koja ukazuje izvrsne komunikacijske sposobnosti, pouzdanost i kreativnost, pažnju, ljubav, ljubav prema drugima, osetljivost, intuiciju…

Indigo plava boja se odnosi na treće oko, vid i hipofizu. Ova boja znači iskreno zanimanje za spiritualnost, samosvest, spremnost da štiti druge…

Ljubičasta boja se odnosi se na predeo krunske čakre, pinealnu žlezdu i nervni sistem. Ova boja ukazuje na mudrost i osetljivost ona je intuitivna, vizionarska, idealistička, umetnička, čarobna…