Iskra: Dobrodošli, otvorite se za nove mogućnosti…

Iskra vam predstavlja tehnike: Reiki, Bowen, Access koje imaju holistički (celovit) pristup zdravlju. Sve one pomažu čoveku da iskaže svoje mogućnosti, bića koje je odgovorno za sebe, svoje zdravlje, za okruženje u kome živi, hranu koju koristi, unutrašnji  rast, povezanost sa drugim ljudima,  ljubav prema životu… 

 

Šetajte, hodajte da bi maksimalno iskoristili svoj Bowen tretman

Šetajte, hodajte da bi maksimalno iskoristili svoj Bowen tretman

Svakodnevna lagana šetnja jedna je od […]

Pijte vodu nakon Bowen tretmana, pomozite telu

Pijte vodu nakon Bowen tretmana, pomozite telu

Oko 65% našeg tela je voda.

Ljudi mogu da […]

Proces isceljivanja se događa u vremenu između Bowen tretmana

Proces isceljivanja se dešava u pauzi između Bowen tretmana

Na uvodnom razgovoru sa klijentima, a […]

Disanje, Bowen terapija, resetovanje na fabrička podešenja

Disanje i Bowen terapija…

Danas postoji veliki broj ljudi sa ukočenim vratom i bolnim ramenima. […]

Deda mraz dolazi ili nas je odavno zaboravio?

Deda mraz-e, deda mraze ne skreći sa staze…

Već odavno nisam ništa napisala na sajtu, […]

Kozavisnost u partnerskim odnosima

Pojam kozavisnosti je relativno nov, iako je ovaj fenomen star koliko i ljudska civilizacija. On doslovno znači zavisnost od odnosa sa drugim čovekom.

Zlostavljanje – šta se dešava iza zatvorenih vrata?

Zlostavljanje…
Kada ljudi kažu zlostavljanje, najčešće pod tim podrazumevaju nasilje u porodici. Pokušaj osobe, koja […]