Iskra: Dobrodošli, otvorite se za nove mogućnosti…

Iskra vam predstavlja tehnike: Reiki, Bowen, Access koje imaju holistički (celovit) pristup zdravlju. Sve one pomažu čoveku da iskaže svoje mogućnosti, bića koje je odgovorno za sebe, svoje zdravlje, za okruženje u kome živi, hranu koju koristi, unutrašnji  rast, povezanost sa drugim ljudima,  ljubav prema životu… 

 

Ponižavanje je kažnjavanje ali i oblik društvene kontrole

Ponižavanje je oblik kažnjavanja, zlostavljanja i ugnjetavanja koje se često koristi kao oblik društvene […]

Anksioznost i hronični stres – kako vam Bowen može pomoći?

Anksioznost se javlja kada je osoba pod stresom ili je zabrinuta.

Anksioznost predstavlja odgovor na […]

Moždani udar – šlog – Bowen je vaša terapija izbora

Moždani udar (u narodu šlog) nastaje usled oštećenja krvnih sudova mozga pri čemu pogođeni […]

Astma i respiratorni problemi – Bowen terapija vam može pomoći!

Astma se javlja kod ljudi svih starosnih grupa, ali je češća kod muškaraca u […]

Autoimune bolesti i Reiki kao prirodna terapija

Autoimune bolesti.

Svrha imunološkog sistema je da zaštiti telo od napadača poput virusa i bakterija. […]

Imunološki sistem i Reiki – lečenje energijom

Imunološki sistem ‘patrolira’ i štiti telo od napadača spolja i iznutra. On reguliše osetljivost […]

Bolest, pošast ili izazov – Reiki kao rešenje…

Kada se “pojavi nova bolest”, zavlada atmosfera straha. To nije ništa novo, zato što […]