Drhtanje ruku

Sedite u društvu i večerate, podižete čašu da nazdravite i primećujete da vam se ruka trese. U prvom trenutku na to ne obraćate pažnju, jer je u pitanju samo slučajnost. Još uvek u dobrom raspoloženju, prinosite hranu ustima, ruka vam ponovo zadrhti, sada ste već uplašeni i svi su to primetili.

Drhtanje ruku

 

Šta je tremor?

 

Tremor je upadljivo nevoljno drhtanje celog tela, ekstremiteta ili određenih grupa mišića, usled brzog naizmeničnog grčenja.

Vikipedia

 

Tremor se često zamenjuje s Parkinsonovim bolešću, ali postoji izrazita razlika.  Drhtanje ruku je najizraženije kada se ruke koriste, dok se u mirovanju ne ispoljava. Kod Parkinsonove bolesti ruke se obično tresu kada miruju, a manje kad se koriste.

 

Tremor je rašireniji od Parkinsonove bolesti

Veruje se da je tremor jedan od najčešćih neuroloških poremećaja među starijim osobama. Tremor ruku je najčešći, ali drhtanje može pogoditi i glavu, glas, jezik, noge i trup.

 

Strah

Drhtanje ruku izaziva veliku neprijatnost, zato što čoveka ometa/onesposobljava u svakodnevnim aktivnostima, poput nošenja predmeta, jedenja, pisanja, šivenja, sviranja, stavljanja paste za zube na četkicu…

Pojačane emocije/anksioznost ili stres često su ključni okidač za drhtanje. Za mnoge panika počinje na samu pomisao da jedu ili obavljaju bilo koju aktivnost pred drugim ljudima. Strah pojačava drhtanje, tako da samo pomisao na druge ljude, (pred kojima ne želimo da pokažemo svoju slabost) može onespokojiti čoveka i prouzrokovati drhtanje.

 

„Počinjem se tresti od same pomisli na to da  jedem pred drugima.“

„Postaje veoma loše kad moram nešto da obavim brzo – zato što drugi na mene čekaju (npr. da izvadim novčanik iz torbe) – a onda postaje sve teže jer što više žurim, to mi se ruke više tresu, panika me sve više obuzima, a onda je to već začarani krug.“

„Za mene je pisanje jedan od načina izražavanja, ali kada uzmem olovku, ruke počinju da mi drhte, moja želja da pišem se gasi, kao i volja za životom.“

 

Drhtanje ruku se može pojaviti u bilo kojoj godini između detinjstva i starosti, ali je najčešće nakon 40. godine. Podjednako utiče na muškarce i žene.

 

Drhtanje ruku i Bowen terapija

Postoji vrlo malo informacija o prirodnim ili alternativnim terapijama za tremor. Ljudi uzimaju ili ne uzimaju lekove – naučili su da žive s ovom bolešću za koju kažu da leka nema. Pošto Bowen terapija utiče na neurološke puteve, a pomaže i kod stresa i anksioznosti, za očekivati je da Bowen bude od pomoći obolelima od tremora.

Bowen

Bowen terapija može pomoći mnogim ljudima kod kojih se javlja drhtanje ruku.

Preporuka je da odradite nekoliko teretmana kako biste shvatili da li vam terapija donosi olakšanje. Bowen terapeut će vas saslušati, porazgovarati sa vama i na osnovu informacija koje ste mu dali napraviti program prilagođen vama. Nakon jednog ciklusa terapija pravi se pauza.

Posle nekog vremena, a u zavisnosti od toga koliko je bolest uznapredovala ciklus se može ponoviti onoliko puta koliko je potrebno.

Kod lakših slučajeva preporuka je da se nakon odrađenog cilusa terapija – Bowen tretman radi jednom mesečno – takozvano održavanje, koje vam pruža mogućnost da na lakši kvalitetaniji način živite svoj život.