Isceljivanje i Reiki

Danas je svet opterećen teretom posla i porodičnog života. Ljudi biraju različite tretmane kako bi ostali u trci, traže način da balansiraju između izazova racija i emocija. Postoje razni tretmani povezani sa holističkim pristupom lečenju a Reiki je jedan od najboljih načina za oporavak od svakodnevnog stresa.

 

Isceljivanje Reiki

Da li je danas teško pronaći ravnotežu?

Mnogi zdravstveni centri i bolnice danas koriste Reiki kako bi pomogli ljudima koji se oporavljaju posle bolesti ili operativnog zahvata, ali i kao pripremu za zahtevne medicinske intervencije (hemioterapija), kao i kod palijativne nege.

Reiki se kroz direktan kontakt prenosi preko dodira drugog ljudskog bića što dodatno doprinosi ozdravljenju.

 

Kada energija nesmetano teče…

Čakre su energetski centri koji se vrte poput vrtloga zrače i primaju energiju. Iako se čakre nalaze gotovo na celom telu, najčešće se pominje sedam glavnih. Ovih sedam glavnih čakri se nalaze u našem suptilnom telu. Predstavljaju se često lotosovim cvetom… svaka od njih ima različit broj latica.

Tako se na primer Muladhara – korenska čakra predstavlja lotosovim cvetom koji je crvene boje i ima četiri latice, a najviša krunska čakra Sahasrara lotosom bele ili ljubičaste boje i ima hiljadu latica.

Sedam glavnih čakri se nalazi u liniji duž kičmenog stuba.

 

Isceljivanje Reiki terapija

Univerzalna Životna Energija

Isceljivanje

Reiki se kao Univerzalna Života energija usmerava iz suptilnog u fizičko telo. Reiki energija ulazi i putuje kroz čakre, potom kroz “kanale“ – meridijane.

Ovi kanali čine mrežu puteva kojima pokrivaju celo telo i zajedno sa čakrama i glavna su veza između tela i uma, gde upravljaju snabdevanem energije, funkcijama organa, žlezda i svih vitalnih sistema.

Svrha Reikija je očistiti i zaštititi fizičko, emocionalno, mentalno i duhovno telo uravnotežavanjem i energizovanjem Univerzalnom energijom. Ako je čakra oštećena ili blokirana, ne može ispravno kanalisati Univerzalnu energiju. Veruje se da blokade dovode do neravnoteže što se manufestuje promenama poput bolesti u fizičkom, emocionalnom, mentalnom ili duhovnom telu čoveka.

 

Isceljivanje

Čakre

Preko čakri na dlanovima terapeut kanališe Univerzalnu životnu energiju (Reiki) i prenosi  sebi i drugima. Ova energija prolazi kroz krunsku čakru terapeuta, kroz srčanu čakru, dospeva do ruku i ulazi u primatelja Reikija.

Ideja je uravnotežiti energiju u svakoj čakri i harmonizovati čakre kroz Reiki, tako da primatelj može postići fizičku, emocionalnu, mentalu i duhovnu ravnotežu. Kada su čakre uravnotežene, emituju vibracije i energiju zdravlja, kako u duhovnom tako i u fizičkom smislu.