Skip to main content

Poniženje – Postoji li način da pomognete sebi?

Razgovor

Poniženje može pokrenuti bes, nasilje i osvetu, ali to NISU odgovori koji će preokrenuti ili popraviti štetu koja je učinjena. Šta raditi? Kako se ponašati?   Mediji su čudo Ponižavanje je danas uobičajena pojava – internet je sve podigao na novi nivo i učinio ga zanimljivim i društveno prihvatljivim… Danas se intimni detalji vašeg života […]

Ponižavanje je kažnjavanje ali i oblik društvene kontrole

Ponižavanje

Ponižavanje je oblik kažnjavanja, zlostavljanja i ugnjetavanja koje se često koristi kao oblik društvene kontrole.     Mnoga plemenska društva imaju složene obredne inicijacije namenjene ublažavanju pretnje, koju za starije muškarce predstavljaju mladići. Ti obredi ponekad uključuju bolno i krvavo obrezivanje, što je, naravno, simbol kastracije. Strah od poniženja takođe je snažna motivaciona sila… Ponižavanje, […]

Bač, mali grad bogate istorije…

Bač grb

Bač u nekoliko slika i reči… Istorija Bača počinje u davnoj prošlosti još u bronzano doba. Od tada je mnogo vode proteklo, menjale su se prilike, osvajači, stanovništvo, bio je stecište kulturnih događanja, u njemu je osnovana prva bolnica i apoteka u Vojvodini… Nekada, još u srednjem veku Bač je mesto na koje su dolazili […]

Mokrenje u krevet – noćno mokrenje kod dece

Noćno mokrenje

Mokrenje u krevet ili noćna enureza je nenamerno mokrenje tokom spavanja. Enureza je medicinski termin za mokrenje, bilo u odeći tokom dana, bilo u krevetu noću. Drugi naziv za enurezu je urinarna inkontinencija.   Kod novorođenčadi i male dece mokrenje je nenamerno, zapravo normalno za uzrast u kome se nalaze. Većina dece postigne određeni stepen […]

Energetski vampiri; da li se možemo zaštititi?

Energetski vampiri i paukovi

Energetski vampiri Mi smo energetska bića. Kada se energija koju imamo stalno iscrpljuje, a ne obnovlja, slabi naša vibracija. Ako nismo toga svesni, ta slabija vibracija tokom vremena može uzrokovati da se pretvorimo u energetske vampire. (Svi možemo biti skloni „usisavanju energije“ u različitim periodima našeg života.) Neki ljudi donose lakoću gde god da dođu; […]

Komunikacija, moć ili nemoć izražavanja…

Komunikacija

Komunikacija je proces ciljanog i pre svega razumljivog prenošenja misli, ideja, poruka i znakova među ljudima. Pošto predstavlja suštinski način prenošenja informacija, jasno je da efikasnost i efektivnost ovog procesa predstavljaju srž funkcionisanja svake organizacije. Wikipedija   Postoje četiri vrste komunikacije: Pasivna komunikacija Agresivna komunikacija Pasivno-agresivna komunikacija Asertivna komunikacija Kad god komuniciramo s ljudima – […]

Ljubav, najbolji lek za sve…

ljubav je

Ljubav…   O ljubavi se pričalo, pisalo, pevalo i sigurna sam da nema dve osobe koje će istim rečima govoriti o ljubavi. Za jedne je ona povezana sa tugom, patnjom, bolom, drugi je doživljavaju kao nalet adrenalina koji im daje krila, a ona ih sa lakoćom nose kroz život. Jednima je glupost kojoj se pridaje mnogo […]